WWW.HD-MODELBOUW.NL / KVK: 80269451 / BTW.N: NL003415393B60 / INFO@HD-MODELBOUW.NL / TEL: 0683844049
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van HD-Modelbouw aan (ook: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5306 GL) te Brakel aan de Molenkamp 35 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80269451.

HD-Modelbouw vindt een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen.

Persoonlijke gegevens
Onder Persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Dit omvat details zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we jouw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we je de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren en bij het plaatsen van een bestelling.

Verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken en gebruiken de volgende gegevens:

Alle persoonsgegevens die je aan HD-Modelbouw verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan ons, bij het sluiten van een overeenkomst of bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals NAW gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Als je een aankoop verricht, zullen we normaal gesproken alleen de persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben om het betreffende product te leveren. Bij het sluiten van een overeenkomst zal worden gevraagd om je naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Als we om verdere gegevens van je vragen, hoeft die informatie alleen op vrijwillige basis te worden verstrekt;
Bij het bezoeken van onze website worden cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site (functionele cookies). Voor alle andere soorten cookies hebben wij toestemming nodig;
indien je onze website bezoekt, kunnen wij persoonlijke informatie van je verzamelen via analytische cookies. Dit betreft de namen van de bezochte pagina's, de gebruikte browser en het besturingssysteem, de duur van jouw bezoek, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines en IP-adressen;
Bij het bezoeken van onze website worden (na acceptatie van de cookiemelding) ook cookies door derde partijen geplaatst of worden profielen gecreëererd via eventueel beschikbare user-id's, Google Signals en/of apparaat-id's. Het verzamelen, delen en gebruik van deze gegevens worden ingezet ten behoeve van gepersonaliseerde advertenties. Zie ook de privacy en terms pagina van Google;
Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hd-modelbouw.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (en voor zover dat is toegestaan volgens de wet), zoals voor:

Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om onze klanten te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om uzelf af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
het aanbieden van producten en/of diensten van HD-Modelbouw (t.b.v. marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
analytische doeleinden, ter verbetering van onze dienstverlening. Ook hiervoor kan je jezelf afmelden.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze ondernemingsactiviteiten. Jouw e-mailadres wordt alleen met uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelfkunt afmelden. Wanneer je jouw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je jezelf uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij je persoonsgegevens direct verwijderen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. Je kan je afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@hd-modelbouw.nl

Opslag van gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (“bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons geleverde producten en/of diensten), en je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Betalen met Klarna
Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden kan afstemmen op u. De overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

Betalen met in3
Kiest u voor de betaalmethode van in3? Dan kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan in3. In de privacyverklaring van in3 leest u hoe er met uw privacygegevens wordt omgegaan.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van gegevens. HD-Modelbouw treft voortdurend maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. HD-Modelbouw neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Al onze werknemers en alle derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als wij gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je kan op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over jezelf, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien heb je een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@hd-modelbouw.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twintig (30) werkdagen, op je verzoek reageren. Bovendien kun je te allen tijde de aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van je persoonlijke gegevens intrekken door ons een e-mail te sturen.

Je kan jezelf ook afmelden voor de de Google Analytics advertentiefuncties. Hierbij maak je gebruik van de link: afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics. Daarnaast kun je toegang krijgen tot bewaarde activiteiten van Google. Dergelijke gegevens kun je aanpassen en/of dergelijke gegevens kunnen worden verwijderen via Mijn activiteit.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hd-modelbouw.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites
Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website is opgenomen. Als we koppelingen opnemen, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen je daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Met behulp van cookies zorgt HD-Modelbouw er onder andere voor dat je bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, denk bijvoorbeeld aan het veilig onthouden van jouw inloggegevens en taalvoorkeur. We maken het surfen op onze website gemakkelijker en kunnen cookies gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te sturen. Je kunt de cookies accepteren of weigeren. Heb je de cookies geaccepteerd, dan kun je ze later weer uitzetten via de instellingen van je browser. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht je hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens het surfen op onze website. Als je tóch geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookie(s): Via onze website worden noodzakelijke cookies geplaatst voor een goede werking van de website. Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur.
Statistieken cookie(s): Deze website maakt gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, door gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing cookies: Met deze cookies kunnen online advertenties worden gepersonaliseerd op basis van je vertoonde interesse. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. In het privacybeleid van Google vind je meer informatie over hoe er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw privacy.

Contactgegevens

HD-Modelbouw
Molenkamp 35
5306 GL Brakel
Nederland
E: info@hd-modelbouw.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is aangepast op 16 december 2023.


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:

Gegevens

HD-Modelbouw
Molenkamp 35
5306 GL Brakel
Mob: 0683844049
info@hd-modelbouw.nl

Openingstijden

Wij zijn alleen op afspraak geopend!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop